25/11/17

Ουραγός στις τουριστικές αφίξεις η Στερεά Ελλάδα... Κατά τα λοιπά 5μηνήτες στο Μουσείο των Δελφών!

Η "βαριά" βιομηχανία της χώρας, κατά τα σύγχρονα μοντέλα εκθειασμού των υπηρεσιών και αποβιομηχάνισης της χώρας, είναι ο τουρισμός. Ένα το κρατούμενο. Η ροή τουριστών στις 5 πιο "τουριστικές" περιφέρειες της χώρας, επιφέρουν έσοδα που φτάνουν το 20% του ακαθάριστου εσόδου της χώρας. Άλλο ένα το κρατούμενο. Πέραν της θερινής σεζόν, ένα από τα βασικά τουριστικά προϊόντα είναι οι "μουσειακές επισκέψεις". Τρίτο το κρατούμενο...
Και επειδή ακούσαμε ως ΔΩΡΙΣ, διάφορους "ψιθύρους" ότι σιωπήσαμε για το θέμα του Μουσείου των Δελφών... δεν θα προτρέξουμε. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, οι αριθμοί, αν ξέρεις να τους "διαβάζεις"σωστά, λένε την αλήθεια. 

Τι λένε λοιπόν οι αριθμοί; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΤΕ για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2017 οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα έφτασαν σε σημεία ρεκόρ... κάπου αλλού όμως, καθώς στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,0%, οι επισκέψεις κατά 5,3% και οι...εισπράξεις κατά 7,8%.

Σε επίπεδο πραγματικών διανυκτερεύσεων από τις λοιπές 8 περιφέρειες της χώρας που δεν καταγράφουν πρωτιές (οι πρώτες πέντε είναι Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων), η Στερεά Ελλάδα έρχεται 7η και καταϊδρωμένη... (με 8η αυτήν της Δυτικής Μακεδονίας).

Με βάση τώρα τα επίσημα πάλι, στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) για την επισκεψιμότητα των Μουσείων, αποδεικνύεται ότι με στοιχεία 2016 (μιας και το 2017 δεν έχει ακόμη "κλείσει"), το μουσείο των Δελφών, ενώ είναι το τρίτο σε επισκεψιμότητα μετά από αυτά της Ακρόπολης και το Αρχαιολογικό Μουσείο, καταγράφει σε ετήσια βάση μια μείωση της τάξεως του 20,7% (!!!).

Γιατί τα γράφουμε τώρα όλα αυτά; Γιατί ανατρέξαμε ως ΔΩΡΙΣ σε υπηρεσίες και επίσημα στοιχεία (τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή μας για όποιον τα θελήσει), και δεν αρκεστήκαμε σε δελτία τύπου; Γιατί με πενταμηνήτες συμβασιούχους 15 αρχαιοφύλακες και 2 καθαρίστριες, το πρόβλημα δεν λύνεται. Γιατί με την συνεχή υποβάθμιση της ουσίας του τουρισμού σε περιοχές σαν την Φωκίδα -και ευρύτερα τη Στερεά- θα βρίσκονται διαφόρων ειδών λαμόγια και καλοθελητές ΜΚΟ (και κρατήστε το αυτό για άλλο ρεπορτάζ αργότερα) που θα προάγουν όπως ο καθένας καταλαβαίνει τον πολιτισμό μας...

Μέχρι τώρα κ.κ. υπεύθυνοι (και αφορά πολλούς αυτή τη στιγμή το "κ.κ.") οι μόνοι που κάνουν υπερπροσπάθεια για την ανάδειξη των Δελφών είναι οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι που προσλαμβάνετε...

Αλλά αυτό δεν αποτελεί σοβαρή πολιτική, γιατί όπως λέει στα χωριά μας και ο θυμόσοφος λαός "με πορδές αυγά δεν βάφονται"...
22/11/17

Χρηστικά_ Πώς θα δηλώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον Επαγγελματικό Λογαριασμό στην ΑΑΔΕ;

Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα πληροφόρηση μας απέστειλε το Επιμελητήριο Φωκίδας, και αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πρέπει να δηλώσουν τους τραπεζικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς τους, στην ΑΑΔΕ. Δείτε παρακάτω...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των επαγγελματικών λογαριασμών που τηρούνται στους παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010.
Η εγκύκλιος με αριθ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 τροποποιεί την απόφαση 45231/20.04.2017  Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016  και προβλέπει την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017  απόφασης (οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι σε pos με βάση τους ΚΑΔ)    προκειμένου να δηλώσουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.
►Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240),  που διαθέτουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στην απόφαση 45231/20.04.2017 υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
► Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητάΟι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.
► Συναλλαγές που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού, που έχει δηλωθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. 
► Οι Επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.
► Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.
 Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι ανωτέρω συναλλαγές (όπως ορίζονται και στο άρθρο 1 της ΠΟΛ.1005/2017) διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.
► Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης.
► Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για την υλοποίηση του άρθρου 16 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

20/11/17

Το Ευπάλιο δείχνει την αλληλεγγύη του στους πλημμυροπαθείς της Δ. Αττικής

Σε μια συντονισμένη κίνηση αλληλεγγύης, οι συλλογικοί φορείς του Ευπαλίου συσπειρώνονται, συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου, η Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου, αλλά και ο Απόλλωνας Ευπαλίου, καλούν τους κατοίκους για συγκέντρωση ειδών πρώτης στα γραφεία της τοπικής κοινότητας, αλλά και στα γραφεία της βιβλιοθήκης της πόλης πάνω από τα ΚΕΠ, από τις 20 έως τις 25 Νοεμβρίου.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση των φορέων της πόλης εδώ!